NORD.UnLimited


Nord's Object Research en Design, zonder beperkingen.

NORD.UnLimited is uitgeschreven bij de KvK, dus mijn zakelijke activiteiten zijn daarmee beëindigd.
Hierbij wil ik alle opdrachtgevers (TUDelft, Cosmicus College, Hermann Wesselink College, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam) bedanken voor het vertrouwen dat ik gekregen heb.
Op dit moment ben ik werkzaam als docentopleider op de Hogeschool Rotterdam,
maar ik heb nog best tijd voor een leuke klus.
Dus als er een project is op het raakvlak van techniek, ICT en onderwijs, aarzel niet te mailen.